phương pháp kelly’s trong lô đề

Trong thời gian qua trên diễn đàn mình thấy mọi người hay than vãn vận đen đến, bị hết vốn. Hôm nay mở toptic này là để mọi người cùng thảo luận cách quản lý vốn trong lô đề sao cho hiệu quả. Để chiến đấu …